DEL DOHODNINE NAMENITE ŠD REKREATIVČEK !!!

Četrtek, 04 December 2014 16:59 Tomaž Lulik
natisni

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov. Za splošno-koristne namene se štejejo športni, kulturni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje nepridobitnih dejavnosti.

Davčni zavezanec lahko upravičencu nameni do 0,5% dohodnine in lahko zahtevo kadar koli do 31.decembra pri davčnem organu spremeni ali prekliče. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Za izpolnitev vloge, da del dohodnine namenjate ŠD REKREATIVČEK kliknite: Dohodnina

Potrebni podatki društva

Izpolnjen obrazec pošljite na DAVČNI URAD NOVA GORICA, IZPOSTAVA AJDOVŠČINA (Gregorčičeva ulica 28; 5270 Ajdovščina)

Že vnaprej hvala za vašo pomoč,
ŠD Rekreativček